Huisregels

Huisregels van CrossFit Hengelo – Doe alsof je thuis bent!

Bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart u akkoord te gaan met deze huisregels.

 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen in de Box is niet toegestaan;
 • Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is verboden;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de Box;
 • Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de Box;
 • De aanwijzingen van trainers dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd;
 • CrossFit Hengelo is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot haar Box en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden;
 • Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc graag opruimen in de daarvoor bestemde opbergplekken;
 • U dient een ieder met respect te behandelen;
 • Uitsluitend in onze koffiehoek is eten toegestaan;
 • CrossFit Hengelo is te allen tijde niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van leden. Tevens zullen wij na constatering van diefstal direct aangifte doen bij de politie;
 • Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen risico;

Omgangsvormen

 • Stel je even voor aan mensen die je nog niet kent, vaak zijn deze nieuw en het is fijn voor hen als zij zich ook welkom voelen. Of misschien trainen ze al langer maar ben je elkaar nog nooit tegengekomen;
 • Ben je snel klaar met de WOD, Topper! Als je weer enigszins kan ademhalen, moedig degene aan die nog bezig zijn. Ze kunnen het gebruiken! Het opruimen van je spullen kan als iedereen klaar is;
 • Over opruimen gesproken, dat hoort erbij. Help ook anderen als jij alles al weg hebt, dan kan de volgende les op tijd beginnen. In het geval dat je hebt gezweet, gebloed of gehuild op je materiaal, maak het even schoon voor je het opbergt;
 • Kom op tijd en luister. Een uur is zo voorbij en het is fijn als we op tijd kunnen beginnen en de coach niet alles 2 keer hoeft uit te leggen;
 • Vraag het als je iets niet begrijpt, dat is helemaal niet erg. Je bent vast niet de enige;
 • Respecteer het materiaal. Plates van 5 kg laat je niet vallen. Als je de plates van je barbell afhaalt, houd je barbell vast en laat deze niet op de grond vallen;
 • No cheating, ook niet als het vandaag cheatday is. Dat is alleen voor eten, niet voor je reps.
 • Als je je hebt ingeschreven voor de WOD, kom dan ook. Of schrijf je op tijd uit, er is meestal iemand anders die dan kan;
 • Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving graag geen overlast veroorzaken. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden. Fietsen mogen uitsluitend gestald worden op de daarvoor bedoelde plekken;
 • CrossFit Hengelo behoudt zich het recht voor om de huisregels te wijzigen;
 • De belangrijkste regel van CrossFit Hengelo is. Have fun!